اجزاءکنترل کننده گلخانه ای

سنسورها:

سنسورها در سیستم کنترل وظیفه اندازه گیری عوامل مختلف محیطی را به عهده دارند . دقت و قابلیت اطمینان و سرعت عکس العمل در مقابل تغییرات عوامل محیطی از مهم ترین فاکتورهای انتخاب سنسور میباشد. کامپیوترهای امروزی به دلیل سرعت بالا قادر به خواندن مقادیر اندازه گیری شده توسط سنسورها در کسر بسیار کمی از ثانیه هستند . با توجه به عوامل محیطی سنسورها به شرح زیر وجود دارد:

سنسور نور:

سنسور سنجش نور (لوکس متر) جهت اندازه گیری میزان شدت تابش در زمان های مختلف و فصول مختلف سال می­باشد. که در ایستگاه هواشناسی بیرون گلخانه و هم چنین داخل گلخانه نیز نصب می­گردد.

سنسور دما:

این سنسورها برای اندازه گیری در قسمتهای مختلف گلخانه به کار می­روند و معمول ترین آنها سنسور اندازه گیری محیط میباشد. این سنسورها دمای متوسط محیط را اندازه گیری می­کنند. بنابراین از نصب در مناطقی از گلخانه که بسیار سرد و یا بسیار گرم میباشد . بایستی اجتناب شود.

سنسور رطوبت:

این سنسورها جهت اندازه گیری رطوبت نسبی هوا به کار میرود . این سنسورها به دو صورت زیر ساخته میشوند:

الف) سنسورهای برقی به دو گروه رطوبت سنج های خازنی و رطوبت سنج های مقاومتی تقسیم می­شوند.

  ب) رطوبت سنج خشک و تر که با استفاده از قرائت درجه حرارت خشک و تر و به کمک جداولی می­توان رطوبت نسبی هوا پی برد. دقت این رطوبت سنج ها خوب بوده و برای محیط هایی با رطوبت نسبی بالاتر از 90% مثل محیط های اتاق جوانه زنی و تکثیر مناسب میباشند.

سنسورهای بارندگی:

این سنسورها در خارج از گلخانه نصب می­شوند و وجود و یا عدم وجود بارندگی را تشخیص می­دهند. اساس کار آنها بر  انعکاس و شکست نور در مایعات استوار می­باشد . این سنسورها قادر به اندازه گیری میزان و مقدار

بارندگی نمی­باشند. ازاین سنسورها در موقع بارندگی برای باز و بسته کردن دریچه ها و بستن سقف استفاده می­شود. برخی از این سنسورها میتوانند برف و باران و شبنم را نیز از یکدیگر تشخیص دهند.

سنسورهای متفرقه:

به منظور افزایش عملکرد گلخانه و بهبود شرایط گلخانه ممکن است از سنسورهای دیگری نیز استفاده گردد . این سنسورها شامل تنظیم زنگ خطر برای شرایط خاص مانند پر شدن مخازن یا بالا رفتن فشار با درجه حرارت به دلیل بروز نقص فنی در سیستم کنترل و اعلام اتفاقات غیر منتظره مثل آتش سوزی در گلخانه و تاسیسات آن می­باشد.

بادسنج ها:

جهت اندازه گیری سرعت و جهت باد بکارمی­روند. عموما در خارج ازگلخانه نصب می­شود ولی در مواقع خاص ممکن است برای ثبت جریان هوا در داخل گلخانه ها نیز نصب شوند. با استفاده از جهت و میزان سرعت باد می­توان در باز و بسته بودن دریچه های هواکش را تنظیم نمود.

برگشت به بالا
× اگر سوالی دارید اینجا بپرسید