معایب استفاده از کود حیوانی نپوسیده وتازه

کود دامی، کمپوست کود با ارزشی است که ضمن اصلاح خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بیش از ۱۰عنصر غذایی را نیز در اختیار ریشه گیاهان قرار می دهد.

دلیل زردشدن برگ درختان و گیاهان:   

آمونیاک: کود در خاک گاز سمی آمونیاک تولید می کند که این کود در  ریشه و بذر گیاهان موجب سوختگی می گردد.

زمانی که کود حیوانی را در مکانی دپو میکنیم باکتریهای مضری در درونش تکثیر میشوند و نیتروژن آن را میخورند و به امونیاک و فسفید نیتروژن تبدیل میکنند و این مواد به علت سبکی از سطح کود تصعید میشوند (بوی بد کود حیوانی به خاطر تصعید همین گازهاست.)

نمک : این کود به مقدار کافی نمک دارد یعنی EC زیاد دارد که استفاده  مستمر از آن موجب تجمع نمک در خاک محیط ریشه درختان و گیاهان زراعی می گردد که در شرایط زیاد شدن نمک ، ریشه درخت قدرت جذب آب و عناصر غذایی خود را از دست می دهد و به تدریج برگ درختان زرد و خشک می شوند.

ازت: امکان دارد کود به مقدار زیاد ازت وارد خاک نماید که می تواند تعادل رشد رویشی و زایشی خاک را بهم بزن

 بذر علف هرز: به مقدار زیاد بذر علف هرز دارد این بذر ها با سبز شدن در اطراف ریشه درختان و گیاهان زراعی موجب کاهش قدرت رویش درخت و گیاه زراعی می شوند و در نهایت درخت ضعیف شده و برگ درختان زرد و خشک می گردد.

نیتروژن: وقتی کود دامی نپوسیده به خاک اضافه می شود چون بخشی از باکتری های تجزیه کننده کود، برای فعالیت خود به نیتروژن نیاز دارند؛ با ریشه گیاه برای جذب نیتروژن خاک رقابت کرده و گیاه با کمبود نیتروژن روبرو می شود و برگ هایش به زرد متمایل شود.

این کودممکن است حامل میکروب های مضر برای انسان و گیاه باشدکه امکان دارد میوه درختان به این میکروب های مضر آلوده شوند و مصرف انها برای انسان زیان اور است.

 راهکارمناسب جهت جلوگیری از این مشکل:                                                          برای مثال 10تن کود گاوی را دپو میکنیم و بعد از آن 20 تا 30 لیتر باکتری EM را به همراه 50 کیلو کود ازته داخل 400 لیتر آب میریزیم (باز هم بسته به رطوبت کود دارد اگر رطوبتش بالا بود آب کمتری میریزیم) که بهتر است محلول پاشی شود تا آب در یک نقطه از کود تجمع نکرده و کود فاسد نشود.                                                                                   باید توجه کرد که همه جای کود یکنواخت محلول پاشی و مرطوب شود برای این کار یا کارگر یا بیل تراکتوری یا لودر باید کود را به هم بزند (برای پوساندن هر تن کود حیوانی ۳ تا ۵ لیتر EM و حدود نیم تا یک کیلو کود ازته (اوره) درون آن پاشیده شود).

رطوبت باید 50 تا 60 درصد باشد بعد از آن یک پلاستیک روی کود میکشیم و اطرافش را خاک میریزیم اگه تونستید و در دسترس بود میتونید روش خاک بریزید.                                 اگرکود بو نداد قابل استفاده هست ولی اگر بو داد مقدار کمی آب با پنج لیتر ای ام روی کود محلول پاشی کنید و ده روز به آن مهلت دهید سپس کمپوست آماده هست.

برگشت به بالا
× اگر سوالی دارید اینجا بپرسید