کشت هیدروپونیک توت فرنگی

کشت هیدروپونیک:

سیستم های هیدروپونیک قدمتی صدها ساله دارند.درسیستم کشت هیدروپونیک، گیاهان در تمام مراحل رشد نیاز به تامین عناصر غذایی کافی دارند که باید در بستر کشت مهیاباشند. عواملی مانند نور، دما و دی اکسید کربن هم به اندازه ی مواد مغذی حائز اهمیت هستند. توت فرنگی گیاهی زینتی است که در چند دهه اخیر به عنوان میوه مورد مصرف مردم جهان در آمده است. وجود بستر کشت مناسب می تواند فرصت تولید میوه توت فرنگی را به شیوه ای پایدار فراهم کند. از بسترهای رایج در کشت بدون خاک توت فرنگی می توان پرلیت و کوکوپیت را نام برد.

ارقام هیدروپونیک:

توت فرنگی رقمهای گاویتا و سلوا به خوبی خود را با شرایط گلخانه ای وفق می دهد و میوه های با کیفیت بالاتر را در کشت هیدروپونیک توت فرنگی به بار می آورد. رشد توت فرنگی در یک گلخانه شیشه ای و یا ایوان امکان پذیر است در صورتی که روشنایی باغ یا محیط داخلی به مدت 6 تا 7 ساعت در هر روز تامین شود. درجه حرارت مطلوب برای رشد توت فرنگی نیز 18 تا 25 درجه سلسیوس است.

بستر کشت هیدروپونیک توت فرنگی

در تحقیقی که توسط به منظور بررسی و انتخاب بستر کشت هیدروپونیک توت فرنگی در گلخانه ای تحقیقاتی انجام شد. سه بستر کشت با پرلیت 100% ، کوکوپیت 100% و پرلیت 50% و کوکوپیت 50% بر روی دو بوته توت فرنگی رقم گاویتا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه اختلاف معنی داری را بین تیمارهای بستر کشت از نظر وزن تر و خشک برگ ها نشان داد. بستر کشت پرلیت بیشترین وزن تر و وزن خشک برگ و بستر کشت کوکوپیت کمترین وزن تر برگ را نشان داد.

از نظر طول میوه نیز اختلاف معنی دار است بطوریکه بستر کشت پرلیتی بیشترین و بستر کشت کوکوپیت کمترین میزان طول میوه را داراست. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که بستر پرلیت و بستر پرلیت + کوکوپیت با نسبت برابر از نظر صفات کمی و کیفی بررسی شده در این تحقیق بسترهای مناسبی برای تولید تجاری توت فرنگی است.

 بهترین زمان برای کاشت توت فرنگی:

فرقی نمی کند که در خانه یا در گلخانه می کارید، بوته های توت فرنگی را در اواخر پاییز تا اوایل بهار میتوان جابه جا کرد، بنابراین بهترین زمان برای کاشت توت فرنگی همین بازه زمانی است. اگر گیاه را در پاییز کاشتید، تابستان آینده میتوانید محصول آن را برداشت کنید. اما اگر بوته را در بهار می کارید برای قوی شدن گیاه باید گل های آن را بچینید. جوانه های توت فرنگی با کوتاه تر شدن طول روز در پاییز به وجود می آیند. اما به علت سرمای هوا در زمستان گل ها در بهار دیده می شوند.

انتخاب بوته مناسب توت فرنگی:

برای کاشت توت فرنگی های سالم و خوب انتخاب بوته هایی مناسب است. گیاهی برای کشت انتخاب می شود که عاری از هرگونه بیماری و عارضه ای باشد.گیاه منتخب گیاهی است که ریشه ایی سالم و قوی داشته باشد. راه شناخت ریشه های سالم این است که به رنگ ریشه دقت شود هرچه ریشه ها سفید تر باشند. و افشان تر به نظر برسد قوی تر و سالم تر هستند.توت فرنگی خاک های نرم را ترجیح می دهد خاک های شنی رسی برای کاشت توت فرنگی مناسب تراست. اما در دیگر خاک ها نیز رشد می کند

شرایط عمومی جهت کشت توت فرنگی:

درجه حرارت مطلوب در شبانه روز ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد

رطوبت نسبی بالای ۴۰ درصد

خاکهای شنی یا رسی شنی با زهکشی مناسب

اسیدیته یا PH خاک در حد 5/۵ تا 5/6

فاصله بوته ها حدود ۴۰ سانتیمتر بصورت جوی و پشته ای

تراکم بوته حدود ۶ بوته در متر مربع

مقاوم به آفات و بیماریها می باشد.

استفاده از مالچ (خاکپوش) روی بستر کشت جهت جلوگیری از توسعه آفات و بیماریها و علفهای هرز

حذف دستکها (رانرها) جهت تقویت میوه دهی بوته ها

استفاده از کودهای کامل (عناصر میکرووماکرو) در تغذیه گیاه

انجام آبیاری مناسب (آبیاری قطره ای به منظور کاهش آلودگیها در گلخانه)

دارا بودن نیاز نوری بالاتر نسبت به سایر محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای

تابش بیش از 13 ساعت نور باعث  رشد ساقه خزنده  و باردهی آن کاهش میشود.

برگشت به بالا
× اگر سوالی دارید اینجا بپرسید